Framsida

Historia

Stuguthyrning

Kontaktuppgifter

Suomeksi

 

GÅRDENS HISTORIA


Horsbäck är beläget 2 km från Raseborgs (järnvägs)haltpunkt och 8 krn från Ekenäs".
Horsbäck påträffas första gången i offentliga handlingar 1392, då som Horsabek.
Senare förekommer Horsebechke, Örby, Dörby och från 1540 Horsbäck/Horsbeck.
På den tiden var Horsbäck och (Langans)böle stambyar, som bildade Horsbäcks bol.
På 1500-talet nämns som ägare bl.a, Klas Grabbe (bror till Nils Grabbe på Grabbacka) och domaren
Peder (Per) Galle, Gården blev på 1600-talet rusthåll, och ställde upp häst och krigare för Nylands och
Tavastehus läns kavalleriregementes första kompani, "livkompaniet".
Sedan ägdes gården av bokhållaren i Raseborgs grevskap Johan Hansson och grevskapets hauptmann
(hoppman) Hindrik Grelsson. Den blev kronorusthåll 1687.
1758 köpte Enok Blomster den av kronan. Han är begraven i Snappertuna.

Horsbäck och Kärrby storskriftades 1764, holmarna 1791.
Enok Blomster d.y. fortsatte efter sin far, men blev präst. Stenmuren kring Snappertuna
kyrka är från hans tid. Sedan följde överhovapotekaren och hovrådet, riddaren Berndt Erik
Inberg, som skänkte altartavlan till kyrkan. Efter honom kom systrarna Bäcker, döttrar till
handlanden Bäcker i Ekenäs. De tog som fosterson drängen Gustaf Vilhelm Sandell, som fick
Horsbäck 1875. Men han flyttade 1879 med sin nya maka Lina undan skvaller till "obygden
Vestankvarn", som de köpte och sedan testamenterade till Nylands Nation för en folkhögskola.

Horsbäck fortsatte att byta ägare med korta mellanrum, Längst ägdes gården av
biografägaren och affärsmannen Gösta Lindebäck 1914-35. Han sålde den då till vår släkt:
Hilma och Edvin Lindroos. Hilma var jordbrukardotter från Köpböle, Edvin sjökapten från
Könick i Bormarf. Efter Hilmas död 1962 övergick Horsbäck till parets dotter Dagny Grünn,
som sålde den till sin son Torolf med hustru Maria 1968.
Petter Grünn övertog gården 1991 vid arvs- och generationsskifte.
Syskonen och pappa Torolf fick tomter av gården.

På 80-talet har en del skogsmark bytts med Ekenäs stad för Åsens industriområde, där nu
fler tiotal företag verkar. Gården har tidigare länge varit i sambruk med Gropby,
en tid också med Västanby och Kärrby.
På Horsbäck har funnits 4 torp, ett litet mejeri, ett vindruvshus, en handelsträdgård och fram
till 1960-talet en högklassig mjölkkobesättning om upp till 70 djur. Som mest fanns ett 15-tal
arbetshästar och ett tiotal anställda. Den första traktorn anskaffades 1935. Den hade under
andra världskriget ett gengasaggregat. Den första dieseltraktorn kom 1967 och den första
skördetröskan i slutet av 1950-ta!et. De första täckdikena gjordes på 1930-talet.
Senare har hela arealen täckdikats.

Huvudbyggnaden, karaktärshuset är delvis från 1700-talet, ombyggd 1898 och 1970. Från
1800-talet finns inspektorsbyggnaden, ett loft, en boda med vällingklocka, potatiskällaren av
gråsten och bostadsbyggnaden LHIkasern med uthus, förr hönshus.
Arealen är nu ca 50 ha åker och 100 ha skog.
Odlingen har sedan 1960-talet varit spannmålsdominerad.